//Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Bảo Hành

  • Hàng hoá chỉ được bảo hành khi sản phẩm được giao không đúng với cam kết/ hợp đồng, còn tem mác, hàng hoá hư hỏng, bị lỗi do nhà cung cấp hàng.
  • Hàng hoá bảo hành được gửi về địa chỉ công ty và được thông báo với công ty trước đó 1-2 ngày.
  • Đối với các trường hợp khiếu nại, vui lòng gọi điện hoặc email vào đường dây liên hệ của công ty để được xử lý.
By |2019-02-08T09:23:52+00:00January 7th, 2019|Policy|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Top rated products