//Chính sách đổi trả, hoàn tiền

Chính sách đổi trả, hoàn tiền

1. Mua hàng online:

  • Hàng hoá bị lỗi từ phía nhà cung cấp, hư hỏng.
  • Chụp hình hàng hoá bị lỗi gửi vào email và đường dây liên hệ của công ty để công ty xác nhận hàng hoá được áp dụng chính sách đổi trả.
  • Trong trường hợp được áp dụng chính sách đổi trả mà không có/hết hàng, quý khách sẽ được hoàn tiền thanh toán.
  • Đổi trả sau khi nhận hàng trong vòng 15 ngày.
  • Lưu ý: khách hàng vui lòng đói gói lại hàng hoá trước khi đổi trả để tránh tình trạng hư hỏng do lỗi vận chuyển, công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

2. Mua hàng nước ngoài:

  • Hàng hoá bị lỗi từ phía nhà cung cấp, hư hỏng
  • Chụp hình hàng hoá bị lỗi gửi vào email của công ty để công ty xác nhận hàng hoá được áp dụng chính sách đổi trả.
  • Trong trường hợp được áp dụng chính sách đổi trả mà không có/hết hàng, quý khách sẽ được hoàn tiền thanh toán.
  • Đổi trả sau khi nhận hàng trong vòng 35 ngày.
  • Lưu ý: khách hàng vui lòng đói gói lại hàng hoá trước khi đổi trả để tránh tình trạng hư hỏng do lỗi vận chuyển, công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

By |2019-02-08T09:14:55+07:00January 7th, 2019|Uncategorized @vi|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

× Chat via WhatsApp