//Mã Giảm Giá

Mã Giảm Giá

  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi hay chiết khấu khác
  • Không có giá trị quy đổi thành tiền, không hoàn trả tiền thừa.
  • Chỉ áp dụng trong thời gian ghi trên phiếu
By |2019-02-08T10:09:26+07:00January 7th, 2019|Uncategorized @vi|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

× Chat via WhatsApp