//Tra Cứu Đơn Hàng

Tra Cứu Đơn Hàng

  • Đối với đơn hàng trong nước: tracking sẽ được cập nhật trong đơn hàng của khách hàng
  • Đối với đơn hàng ngoài nước: nhân viên công ty sẽ gửi trực tiếp tracking cùng tình trạng đơn hàng (của hãng tàu biển hoặc hàng không) cho khách hàng thông qua tài khoản liên hệ giữa khách hàng và công ty.
By |2019-02-08T10:04:44+00:00January 7th, 2019|Policy|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Top rated products